چایخانه و بازارچه سنتی

تشریفات و خدمات مجالس نوبل چایخانه و بازارچه سنتی را با دکوری کلاسیک و سنتی با میهمانداران با لباس های محلی همراه با اجرای موسیقی سنتی و سرو چای و …