میز شام

تشریفات عروسی نوبل ، میز شام را با چیدمان و دیزاین گل آرایی ویژه و با نور پردازی خاص ارائه می نماید تا میهمانان با بهترین دسترسی به میز شام ، از شام خود لذت ببرند.