شمع آرایی و بار شمع

تشریفات عروسی نوبل با استفاده از دکورهای کلاسیک و مدرن شمع آرایی و بار شمع ، همراه با گل آرایی ، خالق زیبا و شیک ترین بار های شمع ، شمع آرایی و میز شمع و یادبود می باشد.