سالاد و دسر

تشریفات نوبل با بهره گیری از مجربترین متخصصین کترینگ عروسی همواره میکوشد تا با ارائه با کیفیت و لذیذترین سالاد و اردو و انواع مختلف دسر ، رضایت میهمانان را جلب نماید.