بار میوه تشریفاتی

تشریفات عروسی نوبل ارائه دهنده جدید ترین بار های میوه و متناسب با رنگ و دیزاین چیدمان کلی مراسم عروسی ، میوه آرایی با استفاده از تازه ترین میوه های فصلی.